Algemene voorwaarden vanaf 01 januari 2023


Zodra je een dienst afneemt bij Sabine Schipper Fotografie zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij samen anders overeengekomen.


Sabine Schipper Fotografie


De eenmanszaak Sabine Schipper Fotografie is gevestigd in Guttecoven en heeft de Brunssumerheide in Brunssum (Limburg, NL) als werkgebied (tenzij samen anders overeengekomen).

Aansprakelijkheid


 • Sabine Schipper Fotografie is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de fotografe.

Prijzen


 • Alle genoemde prijzen onder het kopje "aanbod & prijzen" zijn inclusief 21% BTW.
 • Over de prijzen wordt niet onderhandeld.
 • De prijzen op deze website zijn leidend. Net als het aantal te kiezen foto's.
 • Alle opdrachten worden vooraf vastgelegd in een offerte. Deze offerte wordt per email verstuurd en moet voorafgaand aan de opdracht digitaal ondertekend worden.
 • Bij het ondertekenen van de offerte gaat men akkoord met de algemene voorwaarden.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na uitgifte betaald te worden, tenzij anders overeengekomen.
 • Als de factuur is betaald, is de shoot definitief geboekt en de overeengekomen datum gereserveerd voor jullie.
 • Tegen een meerprijs van €5 kunnen er extra foto's worden bijbesteld.
 • Er worden geen reiskosten in rekening gebracht voor een opdracht binnen Limburg (NL).
 • Buiten de provincie Limburg (NL) wordt de reistijd in rekening gebracht tegen het uurtarief van €75 en €0,19 per gereden kilometer. Dit wordt vooraf vastgesteld en overeengekomen in de offerte.

Annulering


 • In geval van annulering van de opdracht door de klant, heeft Sabine Schipper Fotografie recht op 20% van de overeengekomen vergoeding, in verband met misgelopen inkomsten.
 • Het kan gebeuren dat een fotoshoot door overmacht (ziekte e.d.) niet door kan gaan. Hierdoor zal Sabine Schipper Fotografie niet aan de afspraak kunnen voldoen. Sabine Schipper Fotografie kan tips geven over eventuele alternatieve fotografen in het geval dat de fotoshoot niet verzet kan worden.
 • In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden worden afgezegd door Sabine Schipper Fotografie of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.


Oplevering


 • Je hebt de foto's bekeken op deze site en gaat akkoord met een soortgelijke oplevering.
 • De foto's worden getoond in een online galerij nadat deze professioneel bewerkt zijn. Afhankelijk van het gekozen pakket kunnen het aantal foto's gekozen worden. Deze worden vervolgens aangeleverd via WeTransfer, zonder watermerk en in hoge kwaliteit. De foto’s dienen binnen 7 dagen te worden gedownload / opgeslagen op een computer. Dit om de kwaliteit van de foto’s te waarborgen. Gebeurd dit niet binnen de 7 dagen, dan verloopt de download link. Sabine Schipper Fotografie zal kosten in rekening brengen van €25 per keer dat de download link opnieuw verstuurd moet worden.
 • Na het uitvoeren van de opdracht worden de foto's zo snel als mogelijk aangeleverd. Sabine Schipper Fotografie zal een zo goed mogelijke indicatie proberen te geven wanneer de foto's kunnen worden verwacht.
 • Het is niet toegestaan om zelf filters (zoals bijvoorbeeld via Instagram) over de bewerkte foto's van Sabine Schipper Fotografie te leggen. De foto's zijn met veel precisie en professionele zorg bewerkt.

Naamsvermelding

 • Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar Sabine Schipper Fotografie gebruikt te worden.

Giftvoucher


 • Een giftvoucher wordt uitgeschreven door Sabine Schipper Fotografie.
 • Sabine Schipper Fotografie noteert na overleg met de klant de gewenste shoot op de giftvoucher of een bepaalde waarde (in euro's). Deze waarde kan als korting gebruikt worden bij het boeken van een shoot.
 • De giftvoucher is een jaar geldig (vanaf de datum die genoteerd staat op de giftvoucher).


Overig


 • Sabine Schipper Fotografie blijft ten alle tijden eigenaar van de foto's en behoudt het recht om de foto's te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website etc.) Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met Sabine Schipper Fotografie. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan moet dit tijdens het boeken van de shoot bekend gemaakt worden. Er worden nooit foto’s zonder toestemming naar een ander bedrijf doorgegeven. Ook bij publicatie in een (online) magazine wordt toestemming gevraagd aan Sabine Schipper Fotografie.
 • Ook is het niet toegestaan de foto’s zonder toestemming van Sabine Schipper Fotografie door te spelen naar een commercieel bedrijf.
 • Sabine Schipper Fotografie maakt geen foto's na of imiteert andere fotografen. Uiteraard kunnen inspiratiebronnen zoals Pinterest gebruikt worden.
 • De Algemene Voorwaarden mogen ten alle tijden en zonder reden van opgaaf gewijzigd worden door Sabine Schipper Fotografie.